Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-26 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket om skolledarskap
Generaldirektören Peter Fredriksson med medarbetare från Skolverket
Information om Samverkan för bästa skola på Skolverkets webbplats

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:10

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2019/20:2

5. Förskolan (UbU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU8
Motionshäfte

6. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Fortsatt beredning
Motion 2019/20:3124 yrkande 6
Föredragande: IE
FPM-Motionsyrkande UbU1
Motion 2019/20:3124

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor