Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-11-28 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten om aktuella frågor
Generaldirektören Fredrik Malmberg och rådgivaren och experten Linda Petersson, båda från Specialpedagogiska skolmyndigheten

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:11

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2019/20:3

5. Studiestöd (UbU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: AE
FPM-UbU9
Motionshäfte

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor