Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2019-12-05 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket om resultaten av Pisaundersökningen
Generaldirektören Peter Fredriksson med medarbetare

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:13

3. Anmälningar
Dnr 769-2019/20

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:2073 av Marianne Pettersson (S) från socialutskottet
Motion 2019/20:2073

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor