Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2019-12-10 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:14

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Justering
Prop. 2019/20:1 utgiftsområde 16 och motioner
Föredragande: EW, IE, HCH
UbU1

5. Anmälan till kammardebatt om Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1), måndagen den 16 december 2019

6. Studiestöd (UbU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AE
FPM-UbU9 (reviderad)

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor