Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Torsdag 2019-12-12 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2019-12-12 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolinspektionen om arbete med tillsyn och om Skolenkäten
Generaldirektören Helen Ängmo, biträdande generaldirektören Tommy Lagergren, avdelningschefen Anna Sellin, verksamhetsutvecklaren Anna Möller och chefsjuristen Christina Ridderman Karlsson, samtliga från Skolinspektionen

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:15

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Justering
Prop. 2019/20:1 utgiftsområde15 Studiestöd och motioner
Föredragande: AE
UbU2

6. Anmälan till kammardebatt om Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2), onsdagen den 18 december 2019

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor