Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2019-12-17 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Riksrevisionen om granskningsrapporten Undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn (RiR 2019:37)
Riksrevisorn Helena Lindberg, enhetschefen Katarina Richardsson, revisionsdirektören och projektledaren Sofia Sandgren Massih, och revisionsdirektören och projektmedarbeten Krister Sund

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:16

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Förskolan (UbU8)
Justering
Motioner
Föredragande: ML
UbU8

6. Anmälan till kammardebatt om Förskolan (UbU8), onsdagen den 15 januari 2019

7. Grundsärskolans kunskapsuppdrag (UbU7)
Beredning
Skr. 2019/20:39 och motion
Föredragande: JB
FPM-UbU7
Motion 2019/20:3437

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor