Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Torsdag 2020-01-16 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-01-16 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
Ständige sekreteraren Göran K. Hansson, ordföranden KVA:s kommitté för forskningspolitiska frågor Hans Ellegren, akademirådet Per Hedenqvist och vetenskapliga sekreteraren Heléne Sundström

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:18

3. Anmälningar
Parlamentarikerkonferens om Antarktis - program och uttalande

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Studiestöd (UbU9)
Justering
Motioner
Föredragande: AE
UbU9

6. Anmälan till kammardebatt om Studiestöd (UbU9), onsdagen den 29 januari 2020

7. Regeringens resultatredovisning för UO15 och UO16 utbildningsutskottets uppföljningar 2012–2018 (2019/20:RFR000)
Beslut
Föredragande: IE
RFR-rapport - Regeringens resultatredovisning för UO15 och UO16 utbildningsutskottets uppföljningar 2012–2018

8. Inbjudan till OECD:s parlamentarikerdagar 24–26 februari 2020 i Paris
Ev. beslut
Inbjudan
Arbetsformer för riksdagens OECD-nätverk

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor