Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Tisdag 2019-10-01 kl. 09:30

Tisdag 2019-10-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-10-01 09:30
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om att investera i befolkningens kompetens som grund för ökad tillväxt och välbefinnande i EU
Statssekreteraren Erik Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 157-2019/20)
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om att främja livslångt lärande genom att utveckla strategier för kontinuerligt lärande
Statssekreteraren Erik Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 155-2019/20)
Rådsdokument 11760/19
Kanslikommentar

3. EU-överläggning om fortsatt utveckling av det europeiska utbildningsområdet för att främja framtidsorienterade utbildningssystem
Statssekreteraren Erik Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 156-2019/20)
Rådsdokument 11912/19
Kanslikommentar

4. EU-information om den fortsatta förhandlingen av förordningen om ett nytt Erasmusprogram för perioden 2021-2027
Statssekreteraren Erik Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 158-2019/20)

5. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:01

6. Anmälningar

7. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan
Bilagor


Kommande sammanträden, m.m.
Tisdagen den 1 oktober kl. 09.30 OBS! Tiden
Tisdagen den 1 oktober kl. 11.00-13.00 - Information på Vetenskapsrådet
Tisdagen den 8 oktober kl. 11.00
Torsdagen den 10 oktober kl. 10.00
Tisdagen den 15 oktober kl. 11.30-13.00 - Information hos Handelsrådet
Torsdagen den 17 oktober kl. 09.00 OBS! Tiden
Tisdagen den 22 oktober kl. 11.00
Torsdagen den 24 oktober kl. 10.00
Tisdagen den 29 oktober kl. 11.00 - Plenifritt
Torsdagen den 31 oktober kl. 10.00 - Plenifritt
Tisdagen den 5 november kl. 11.00
Torsdagen den 7 november kl. 10.00
Tisdagen den 12 november kl. 11.00
Onsdagen den 13 november ca kl. 17.00 - Information hos Lärarförbundet
Torsdagen den 14 november kl. 10.00
Tisdagen den 19 november kl. 11.00
Torsdagen den 21 november kl. 10.00
Tisdagen den 26 november kl. 11.00
Torsdagen den 28 november kl. 10.00
Tisdagen den 3 december kl. 11.00
Torsdagen den 5 december kl. 10.00
Tisdagen den 10 december kl. 11.00
Torsdagen den 12 december kl. 10.00
Tisdagen den 17 december kl. 11.00