Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-01-23 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv
Program
Deltagarlista


Bilagor