Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-01-28 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:20

2. Anmälningar
Dnr 1056-2019/20

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Grundsärskolans kunskapsuppdrag (UbU7)
Justering
Skr. 2019/20:39 och motion
Föredragande: JB
UbU7

5. Anmälan till kammardebatt om Grundsärskolans kunskapsuppdrag (UbU7), onsdagen den 5 februari 2020

6. Övergripande skolfrågor (UbU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU10
Motionshäfte

7. Gymnasieskolan (UbU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU13
Motionshäfte

8. Förslag till utskottsinitiativ om stöd till kommunsektorn
Fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till utskottsinitiativ om stöd till kommunsektorn
Föredragande: CN
Protokollsutdrag FiU
Förslag till utskottsinitiativ FiU

9. Beslut om ledamot i arbetsutskottet för uppföljning och utvärdering
Beslut
Föredragande: CN

10. Inbjudan till OECD:s parlamentarikerdagar 24–26 februari 2020 i Paris
Beslut
Inbjudan
Program

11. Inbjudan till utskottens och EU-nämndens sammanträde med Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, torsdagen den 6 februari
Information
Program

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Program Öppen utfrågning inför forskningspolitisk proposition den 30 januari 2020