Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-01-30 kl. 08:30

Torsdag 2020-01-30 kl. 08:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-01-30 08:30
Plats: Förstakammarsalen

Öppen utfrågning inför forskningspolitisk proposition
Program
Deltagarlista


Bilagor