Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Torsdag 2020-01-30 kl. 12:15

Torsdag 2020-01-30 kl. 12:15

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-01-30 12:15
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Utbildningsdepartementet och Skolverket i frågan om förslag till utskottsinitiativ om stöd till kommunsektorn
Protokollsutdrag FiU (tidigare utsänt till sammanträdet den 28 januari)
Förslag till utskottsinitiativ FiU (tidigare utsänt till sammanträdet den 28 januari)
FPM-Ev. yttrande till FiU (tidigare utsänt till sammanträdet den 28 januari)

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:21
Protokoll 2019/20:19

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor