Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-02-06 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Stöd till kommunsektorn (UbU3y)
Justering
Förslag till utskottsinitiativ FiU
Föredragande: IE
UbU3y

2. EU-överläggning om utbildningens roll i den europeiska planeringsterminen
Statsrådet Anna Ekström, ämnesrådet Åsa Petri, kanslirådet Moa Ageberg och politiskt sakkunnige Maria Ehlin Kolk, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1195-2019/20)
Rådsdokument 5536/20
Kanslikommentar

3. EU-överläggning om Brain circulation - en drivkraft för det europeiska utbildningsområdet
Statsrådet Anna Ekström, ämnesrådet Åsa Petri, kanslirådet Moa Ageberg och politiskt sakkunnige Maria Ehlin Kolk, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1196-2019/20)
Rådsdokument 5512/20
Kanslikommentar

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:22
Protokoll 2019/20:23

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Lista över förslag till EU-överläggningar
EU-planeringsdokument våren 2020
Dokument med anledning av sammanträdet med Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, torsdagen den 6 januari

7. Grundläggande om utbildningen (UbU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU11
Motionshäfte

8. Högskolan (UbU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: IE, JB
FPM-UbU15
Motionshäfte

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor