Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Vinnova
Generaldirektören Darja Isaksson och direktören Göran Marklund

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:24

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Kommissionens arbetsprogram för 2020 och meddelandet om konferensen om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
COM (2020) 27
COM (2020) 37
Föredragande: JB
FPM-Kommissionens arbetsprogram för 2020 och konferens om EU:s framtid

6. Arbetande suppleant
Beslut
Föredragande: CN
FPM-Arbetande suppleant

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor