Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-02-13 kl. 09:00

Torsdag 2020-02-13 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-02-13 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021--2027
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet David Edvardsson, ämnesrådet Åsa Petri, forskningsrådet Ana Beremendi och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1277-2019/20)
Rådsdokument 5676/20
Faktapromemoria 2018/19:FPM56 (Obs, endast bakgrund)
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om en strategisk ansats till internationellt samarbete inom forskning och innovation
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet David Edvardsson, ämnesrådet Åsa Petri, forskningsrådet Ana Beremendi och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1278-2019/20)
Kanslikommentar

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:25

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor