Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan
Generaldirektören Thomas Persson

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:26

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning (UbU17)
Beredning
Prop. 2019/20:49 och en motion
Föredragande: AE
FPM-UbU17
Motion 2019/20:3449

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor