Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-02-20 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:27

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Gymnasieskolan (UbU13)
Justering
Motioner
Föredragande: HCH
UbU13

5. Anmälan till kammardebatt om Gymnasieskolan (UbU13)

6. Öppen utfrågning om artificiell intelligens
Beslut
Föredragande: CN

7. Deltagande i Europeiska interparlamentariska rymdkonferensen
Beslut
Föredragande: CN
Inbjudan

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor