Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-03-03 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Vetenskapsrådet
Generaldirektören Sven Stafström, rådsdirektören Maria Thuveson och chefen för avdelningen för forskningspolitik Johan Lindell

2. Information från Utbildningsdepartementet och Skolverket om information till skolor rörande det nya coronaviruset
Statsrådet Anna Ekström från Utbildningsdepartementet och generaldirektören Peter Fredriksson från Skolverket

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:28

4. Anmälningar
Nordiska rådets rekommendationer med anknytning till utbildningsutskottet

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Lärare och elever (UbU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: AE
FPM-UbU12
Motionshäfte

7. Övergripande skolfrågor (UbU10)
Justering
Motioner
Föredragande: CM
UbU10

8. Anmälan till kammardebatt om Övergripande skolfrågor (UbU10), onsdagen den 11 mars 2020

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor