Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-10 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:02

2. Anmälningar
Dnr 226-2019/20

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Lista över förslag till EU-överläggningar
EU-planering för hösten 2019

4. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2019/20:1och motioner
Föredragande: EW
FPM-Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16
Motion 2019/20:3060
Motion 2019/20:2682
Motion 2019/20:2915
Motion 2019/20:3341

5. Höständringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2019/20:2
Föredragande: EW
FPM-Höständringsbudget 2019

6. Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor (UbU3)
Beredning
Skrivelse 2018/19:144 och motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU3
Motionshäfte

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor