Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-03-10 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:29

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Högskolan (UbU15)
Justering
Motioner
Föredragande: JB, IE
UbU15

5. Anmälan till kammardebatt om Högskolan (UbU15), torsdagen den 19 mars 2020

6. Vuxenutbildning (UbU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU14
Motionshäfte

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor