Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-03-12 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:30

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Förslag till EU-överläggningar

4. Grundläggande frågor om utbildning (UbU11)
Justering
Motioner
Föredragande: ML
UbU11

5. Anmälan till kammardebatt om Grundläggande frågor om utbildning (UbU11), torsdagen den 19 mars 2020

6. Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning (UbU17)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:49 och en motion
Föredragande: AE
FPM-UbU17
Motion 2019/20:3449

7. Den europeiska gröna given
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
COM(2019) 640
Föredragande: JB
FPM-Ev. yttrande-Den europeiska gröna given

8. Reseberättelse från utskottsresa till Helsingfors
Godkännande
Reseberättelse från utskottsresa till Helsingfors

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Minnesanteckningar OECD:s parlamentarikerdagar 24-26 februari 2020