Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Tisdag 2020-03-17 kl. 12:00

Tisdag 2020-03-17 kl. 12:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-03-17 12:00
Plats: RÖ 5-37 (punkt 1-2), RÖ 4-30 (punkt 3-12)

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Utbildningsdepartementet med anledning av det nya coronaviruset
Statsrådet Matilda Ernkrans från Utbildningsdepartementet

3. Information från Utbildningsdepartementet om lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet
Statsrådet Anna Ekström från Utbildningsdepartementet

4. Fråga om utskottsinitiativ om lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet
Beredning
Förslag om utskottsinitiativ om lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet
Förslag till lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet

5. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:31

6. Anmälningar
Dnr 1490-2019/20

7. Inkomna EU-dokument

8. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:1515 av Mats Berglund (MP) från socialutskottet
Föredragande: IE
Motion 2019/20:1515

9. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren
Beslut

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor