Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Onsdag 2020-03-18 kl. 15:00

Onsdag 2020-03-18 kl. 15:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-03-18 15:00
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:32

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid (UbU25)
Justering
Utskottsinitiativ
Föredragande: IE
UbU25 (Kompletteras vid ett senare utskick)

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor