Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:36 Torsdag 2020-04-02 kl. 08:30

Torsdag 2020-04-02 kl. 08:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-04-02 08:30
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:34
Protokoll 2019/20:35

2. Vuxenutbildning (UbU14)
Justering
Motioner
Föredragande: HCH
UbU14

3. Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning (UbU17)
Justering
Prop. 2019/20:49 och en motion
Föredragande: AE
UbU17

4. Vitbok om artificiell intelligens (UbU26)
Fråga om att ge utrikesutskottet, trafikutskottet och näringsutskottet tillfälle att senast den 7 maj 2020 kl. 14.00 yttra sig över kommissionens vitbok om artificiell intelligens, COM(2020) 65.

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor