Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Torsdag 2020-04-23 kl. 09:30

Torsdag 2020-04-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-04-23 09:30
Plats: Förstakammarsalen

1. Lärare och elever (UbU12)
Justering
Motioner
Föredragande: AE
UbU12

2. Anmälan till kammardebatt om Lärare och elever (UbU12), torsdagen den 7 maj 2020

3. Forskning (UbU16)
Justering
Motioner
Föredragande: IE
UbU16

4. Anmälan till kammardebatt om Forskning (UbU16), torsdagen den 7 maj 2020

5. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor