Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:38 Torsdag 2020-04-23 kl. 10:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-04-23 10:00
Plats: RÖ4-27 (Näringsutskottets sessionssal)

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Information från Skolverket med anledning av det nya coronaviruset
Generaldirektören Peter Fredriksson (telefondeltagande)

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:32
Protokoll 2019/20:34
Protokoll 2019/20:36

4. Anmälningar
Dnr 1511-2019/20
Dnr 1662-2019/20
Dnr 1709-2019/20

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten (UbU19)
Beredning
Prop. 2019/20:113
Föredragande: IE
FPM-UbU19

7. Granskning av vitbok om artificiell intelligens (UbU26)
Beredning
COM(2020) 65
Föredragande: JB
FPM-UbU26

8. Fråga om utskottsinitiativ om att tillfälligt inhibera rätten till förskola om 15 timmar per vecka för barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga
Beredning
Föredragande: HCH
FPM-Utskottsinitiativ
Utskottsinitiativ (SD)

9. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Skr. 2019/20:75
Föredragande: LL
FPM-Skrivelse 75

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor