Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:39 Tisdag 2020-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:39
Datum och tid: 2020-04-28 11:00
Plats: RÖ5-37

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. EU-information om EU-samarbetet på utbildningsområdet
Statsrådet Anna Ekström från Utbildningsdepartementet (telefondeltagande)
Informations-PM om aktuella EU-frågor på utbildningsområdet under utbrottet av covid-19
Rapport från informell videokonferens med Europas utbildningsministrar den 14 april 2020

3. EU-information om EU-samarbetet på forskningsområdet
Statsrådet Matilda Ernkrans från Utbildningsdepartementet (telefondeltagande)
Informations-PM om aktuella EU-frågor inom områdena högre utbildning, forskning och rymd under utbrottet av covid-19
Rapport från informell videokonferens med Europas forskningsministrar den 7 april 2020
Handlingsplanen ERAvsCorona
Diskussionsunderlag från det kroatiska ordförandeskapet

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:37
Protokoll 2019/20:38

5. Anmälningar
Dnr 1511-2019/20

6. Inkomna EU-dokument

7. Komvux för stärkt kompetensförsörjning (UbU23)
Beredning
Prop. 2019/20:105 och motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU23
Motionshäfte

8. Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (UbU24)
Beredning
Prop. 2019/20:127 och motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU24
Motionshäfte

9. Granskning av vitbok om artificiell intelligens (UbU26)
Fortsatt beredning
COM(2020) 65
Föredragande: JB
FPM-UbU26 (sänds med ett kompletterande utskick)

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor