Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Torsdag 2019-10-17 kl. 09:00

Torsdag 2019-10-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-17 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:03

2. Anmälningar
Dnr 266-2019/20
Dnr 267-2019/20
Dnr 2268-2018/19

3. Inkomna EU-dokument

4. Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (UbU4)
Beredning
Prop. 2018/19:165
Föredragande: HCH
FPM-UbU4

5. Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning (UbU5)
Beredning
Prop. 2019/20:7
Föredragande: CM
FPM-UbU5

6. Policy för förenklad motionsberedning
Beredning
Föredragande: CN
FPM-Policy förenklad motionsberedning

7. Offentlig utfrågning om forskningsfrågor
Beslut
Föredragande. CN

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor