Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:40 Torsdag 2020-05-07 kl. 08:00

Torsdag 2020-05-07 kl. 08:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:40
Datum och tid: 2020-05-07 08:00
Plats: Förstakammarsalen

1. EU-överläggning om kommissionens vitbok om artificiell intelligens, COM(2020) 65
Statsrådet Anders Ygeman med medarbetare från Infrastrukturdepartementet
Promemoria från Infrastrukturdepartementet (Dnr 1823-2019/20)
COM(2020) 65
Faktapromemoria 2019/20:FPM23 (Obs, endast bakgrund)
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om europeiska lärare för framtiden
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1824-2019/20)
Rådsdokument 7499/20
Kanslikommentar

3. EU-överläggning om hanteringen av covid-19-krisen inom utbildningsområdet
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1825-2019/20)
Rådsdokument 7486/20
Kanslikommentar

4. Fråga om utskottsinitiativ om att tillfälligt inhibera rätten till förskola om 15 timmar per vecka för barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga
Fortsatt beredning och ev. beslut
Föredragande: HCH
FPM-Utskottsinitiativ
Utskottsinitiativ (SD)

5. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor