Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:41 Torsdag 2020-05-07 kl. 10:30

Torsdag 2020-05-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:41
Datum och tid: 2020-05-07 10:30
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:39

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019
Fortsatt beredning, fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2019/20:75
Föredragande: LL
FPM-Skrivelse 75 (utskickad till sammanträdet den 23 april)

6. Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (UbU21)
Beredning
Skr. 2019/20:60 och motion
Föredragande: AE
FPM-UbU21
Motion 2019/20:3459

7. Vårändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2019/20:99
Föredragande: HCH
FPM–Ev. yttrande över prop. 2019/20:99

8. Fråga om utskottsinitiativ om tillfälligt undantag från skolplikten för barn i riskgrupp och barn till föräldrar i riskgrupp
Beredning
Föredragande: HCH
FPM-Utskottsinitiativ
Utskottsinitiativ (SD)

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

12. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019 (UbU18)
Beredning
Redogörelse 2019/20:RJ1
Redogörelse 2019/20:RR3
Föredragande: LL
FPM-UbU18

Bilagor