Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:42 Torsdag 2020-05-14 kl. 08:45

Torsdag 2020-05-14 kl. 08:45

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:42
Datum och tid: 2020-05-14 08:45
Plats: Förstakammarsalen

1. EU-överläggning om Europeiska revisionsrättens rapport om SMF-instrumentet i Horisont 2020
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1873-2019/20)
Rådsdokument 7517/20
Rapport från Europeiska revisionsrätten: SMF-instrumentet i praktiken
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om rymd för ett hållbart Europa
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1874-2019/20)
Rådsdokument 7390/20
Kanslikommentar

3. EU-information om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1875-2019/20)
Rådsdokument 7523/20

4. En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten (UbU19)
Justering
Prop. 2019/20:113
Föredragande: IE
UbU19

5. Anmälan till kammardebatt om En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten (UbU19), onsdagen den 27 maj 2020

6. Fråga om utskottsinitiativ om tillfälligt undantag från skolplikten för barn i riskgrupp och barn till föräldrar i riskgrupp
Fortsatt beredning och ev. beslut
Föredragande: HCH
FPM-Utskottsinitiativ (utskickad till sammanträdet den 7 maj)
Utskottsinitiativ (SD)

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor