Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:43 Torsdag 2020-05-14 kl. 10:30

Torsdag 2020-05-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:43
Datum och tid: 2020-05-14 10:30
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten med anledning av covid-19
Generaldirektören Fredrik Malmberg och verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd Åsa Vikström-Nilsson (telefondeltagande)
Presentation SPSM

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:40
Protokoll 2019/20:41

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Granskning av vitbok om artificiell intelligens (UbU26)
Fortsatt beredning
COM(2020) 65
Föredragande: JB
FPM-UbU26
2019/20:NU8y
2019/20:TU6y
2019/20:UU4y

7. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019
Fortsatt beredning, fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2019/20:75
Föredragande: LL
FPM-Skrivelse 75 (utskickad till sammanträdet den 23 april och 7 maj)

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor