Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:44 Torsdag 2020-05-28 kl. 09:00

Torsdag 2020-05-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:44
Datum och tid: 2020-05-28 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Komvux för stärkt kompetensförsörjning (UbU22)
Justering
Prop. 2019/20:105 och motioner
Föredragande: ML
UbU22

2. Anmälan till kammardebatt om Komvux för stärkt kompetensförsörjning (UbU22), onsdagen den 3 juni 2020

3. Granskning av vitbok om artificiell intelligens (UbU20)
Justering
COM(2020) 65
Föredragande: JB
UbU20

4. Anmälan till kammardebatt om Granskning av vitbok om artificiell intelligens (UbU20), onsdagen den 3 juni 2020

5. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

6. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019 (UbU18)
Justering
Redogörelse 2019/20:RJ1
Redogörelse 2019/20:RR3
Föredragande: LL
UbU18

7. Anmälan till kammardebatt om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019 (UbU18), onsdagen den 3 juni 2020

Bilagor