Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:45 Torsdag 2020-05-28 kl. 10:30

Torsdag 2020-05-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:45
Datum och tid: 2020-05-28 10:30
Plats: RÖ5-37 (f.d. BoU:s sessionssal)

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Information från Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet om lärarutbildning m.m.
Generaldirektören Anders Söderholm och avdelningschefen Annika Pontén från Universitetskanslersämbetet samt generaldirektören Karin Röding och avdelningschefen Tuula Kuosmanen från Universitets- och högskolerådet (telefondeltagande)
Presentation UKÄ
Presentation UHR

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:42
Protokoll 2019/20:43

4. Anmälningar
Dnr 1897-2019/20
Dnr 1913-2019/20

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor