Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:46 Tisdag 2020-06-02 kl. 10:30

Tisdag 2020-06-02 kl. 10:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:46
Datum och tid: 2020-06-02 10:30
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Information från Migrationsverket rörande utlandsstudenter
Rättschefen Fredrik Beijer från Migrationsverket (telefondeltagande)

3. Information från Folkhälsomyndigheten med anledning av covid-19
Generaldirektören Johan Carlson från Folkhälsomyndigheten (telefondeltagande)

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:44
Protokoll 2019/20:45

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor