Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:47 Torsdag 2020-06-04 kl. 08:25

Torsdag 2020-06-04 kl. 08:25

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:47
Datum och tid: 2020-06-04 08:25
Plats: Förstakammarsalen

1. Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (UbU21)
Justering
Skr. 2019/20:60 och motion
Föredragande: AE
UbU21

2. Anmälan till kammardebatt om Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (UbU21), tisdagen den 16 juni 2020

3. Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (UbU23)
Justering
Prop. 2019/20:127 och motioner
Föredragande: CM
UbU23

4. Anmälan till kammardebatt om Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (UbU23), tisdagen den 16 juni 2020

5. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (UbU5y)
Justering
Skr. 2019/20:75
Föredragande: LL
UbU5y

6. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor