Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:48 Torsdag 2020-06-04 kl. 10:30

Torsdag 2020-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:48
Datum och tid: 2020-06-04 10:30
Plats: RÖ4-27

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Information från Arbetsförmedlingen om arbetsmarknad och kompetensbehov
Analysdirektören Annika Sundén och enhetschefen Emil Johansson, båda från Arbetsförmedlingen (telefondeltagande)

3. Information från Sveriges Kommuner och Regioner om behov och utbud av utbildning
Avdelningschefen Per-Arne Andersson, sektionschefen Roy Melchert, utredarna Åsa Bengtsson och Kristina Cunningham, samtliga från Sveriges Kommuner och Regioner (telefondeltagande)
Presentation SKR

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:46

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument

7. Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn (UbU3)
Beredning
Skr. 2019/20:162 och motioner
Föredragande: AE
FPM-UbU22
Motionshäfte

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor