Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:49 Onsdag 2020-06-10 kl. 14:00

Onsdag 2020-06-10 kl. 14:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:49
Datum och tid: 2020-06-10 14:00
Plats: RÖ5-37 (f.d. BoU:s sessionssal)

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Information om PISA-undersökningen
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Petter Ådahl och kanslirådet Åsa Källén, samtliga från Utbildningsdepartementet, samt generaldirektören Peter Fredriksson från Skolverket

3. Information om ensamkommande gymnasieelever
Generaldirektören Peter Fredriksson från Skolverket och rättschefen Fredrik Beijer från Migrationsverket

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:47
Protokoll 2019/20:48

5. Anmälningar
Dnr 2004-2019/20

6. Inkomna EU-dokument

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor