Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om förslag till omarbetning av förordningen om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) samt förslag till strategiskt innovationsprogram för EIT för perioden 2021-27
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 354-2019/20) (Överläggningsunderlag 1)
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet (2018/19:FPM56) (Överläggningsunderlag 2)
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om förslag till rådslutsatser om rymdlösningar för ett hållbart Arktis
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 355-2019/20)
Rådsdokument 12645/19
Kanslikommentar

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:04

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1y)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: EW
UbU1y

7. Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land (UbU6)
Beredning
Prop. 2018/19:166
Föredragande: CM
FPM-UbU6

8. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Beredning
Prop. 2019/20:1 utgiftsområde15 Studiestöd, och motioner
FPM-UbU2
Motionshäfte

9. Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor (UbU3)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2018/19:144 och motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU3 (tidigare utsänt till sammanträdet den 10 oktober)
Motionshäfte

10. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: JB
FPM-Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
PM från konstitutionsutskottet

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor