Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:50 Tisdag 2020-06-16 kl. 09:00

Tisdag 2020-06-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:50
Datum och tid: 2020-06-16 09:00
Plats: RÖ 4-27

1. Medgivande att vara uppkopplade per videolänk

2. Information från Skolinspektionen om ägar- och ledningsprövning m.m.
Generaldirektören Helen Ängmo, biträdande generaldirektören Tommy Lagergren och tf chefsjuristen Ingegärd Hilborn, samtliga från Skolinspektionen (deltar per videolänk)

3. Information från Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och LIF-de forskande läkemedelsföretagen om forskning rörande coronavirus och covid-19
Generaldirektören Sven Stafström och huvudsekreteraren för medicin och hälsa Jan-Ingvar Jonsson, båda från Vetenskapsrådet, professorn Niklas Arnberg från Umeå universitet, professorn Tomas Bergström från Göteborgs universitet, docenten och överläkaren Soo Aleman från Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset samt VD Anders Blanck från LIF-de forskande läkemedelsföretagen (samtliga deltar per videolänk)
Program

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:49

5. Anmälningar
Dnr 2035-2019/20

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

7. Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn (UbU3)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:162 och motioner
Föredragande: AE
FPM-UbU3 (tidigare utsänd till sammanträdet den 4 juni)

8. Förslag om utskottsinitiativ om en oberoende nationell granskning av det svenska underlag som lämnades in till PISA-studien 2018
Beredning
Föredragande: CM/ML
FPM-utskottsinitiativ (sänds på måndag den 15 juni)
Utskottsinitiativ (L)

9. Förslag om utskottsinitiativ om en oberoende utredning av metoderna och resultaten i Sveriges del av PISA-studien 2018
Beredning
Föredragande: CM/ML
FPM-utskottsinitiativ (sänds på måndag den 15 juni)
Utskottsinitiativ (M)

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde


Bilagor