Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:51 Onsdag 2020-08-26 kl. 14:00

Onsdag 2020-08-26 kl. 14:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:51
Datum och tid: 2020-08-26 14:00
Plats: RÖ 4-27

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Fråga om utskottsinitiativ

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Användarmanual för deltagande på utskottssammanträden via Skype