Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:52 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:52
Datum och tid: 2020-09-01 11:00
Plats: RÖ 4-27

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information om högskoleprovet
Generaldirektören Karin Röding från Universitets- och högskolerådet, rektorn Astrid Söderbergh Widding alternativt universitetsdirektören Eino Örnfeldt, båda från Stockholms universitet samt statsrådet Matilda Ernkrans från Utbildningsdepartementet

3. Fråga om utskottsinitiativ om genomförande av högskoleprovet hösten 2020
Fortsatt beredning
Förslag till utskottsinitiativ (M, KD och L)

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:51

5. Anmälningar
Dnr 2339-2019/20
Dnr 2272-2019/20
Dnr 2266-2019/20
Dnr 2157-2019/20

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde


Bilagor