Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-24 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om En stark ekonomisk bas för Europa: sträva efter effektivitet och kvalitet i utbildning
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 382-2019/20)
Rådsdokument 13133/19
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om nyckelrollen för det livslånga lärandet i att stärka samhällens förmåga att hantera den teknologiska och gröna övergången till stöd för inkluderande och hållbar tillväxt
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 384-2019/20)
Rådsdokument 12792/19
Kanslikommentar

3. EU-överläggning om fortsatt utveckling av det europeiska utbildningsområdet för att främja framtidsorienterade utbildningssystem
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 385-2019/20)
Rådsdokument 12793/19
Kanslikommentar

4. EU-överläggning om artificiell intelligens i utbildningen
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 386-2019/20)
Rådsdokument 13134/19
Kanslikommentar

5. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:05

6. Anmälningar

7. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

8. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1 utgiftsområde 16 och motioner
Föredragande: EW, IE, HCH
FPM-UbU1
Motionshäfte

9. Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor (UbU3)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2018/19:144 och motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU3 (reviderad)
Motionshäfte

10. Arbetet i frågor som rör Kina
Fråga om ev. yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
Föredragande: AE
FPM-Arbetet i frågor som rör Kina
Motion 2019/20:3393
Motion 2019/20:3394
Motion 2019/20:3398
Motion 2019/20:3399
Motion 2019/20:3401
Motion 2019/20:3403

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor