Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-11-07 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:06

2. Anmälningar
Dnr 431-2019/20

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor (UbU3)
Justering
Skrivelse 2018/19:144 och motioner
Föredragande: HCH
UbU3

5. Anmälan till kammardebatt om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor (UbU3), torsdagen den 14 november 2019

6. Policy för förenklad motionsberedning
Beslut
Föredragande: CN
FPM-Policy förenklad motionsberedning

7. Utskottsresor
Diskussion

8. Reseberättelse från utskottsresa till Paris
Godkännande
Reseberättelse från utskottsresa till Paris

9. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:553 yrkande 3 av Adam Marttinen m.fl. (SD) från justitieutskottet
Motion 2019/20:553

10. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:2677 yrkande 7 av Lars Hjälmered m.fl. (M) till arbetsmarknadsutskottet
Motion 2019/20:2677

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor