Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-12 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:07

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Lista över förslag till EU-överläggningar

4. Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland (UbU6)
Justering
Prop. 2018/19:166
Föredragande: CM
UbU6

5. Anmälan till kammardebatt om Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland (UbU6), onsdagen den 20 november 2019

6. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (UbU2y)
Justering
Föredragande: JB
UbU2y

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor