Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-14 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om rymdlösningar för ett hållbart Arktis
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 561-2019/20)
Rådsdokument 13659/1/19
Kanslikommentar

2. EU-överläggning om att främja hållbar rymdekonomi
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 562-2019/20)
Rådsdokument WK 12679/2019
Kanslikommentar

3. EU-överläggning om förslag till omarbetning av förordningen om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) samt förslag till strategiskt innovationsprogram för EIT för perioden 2021-27
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 563-2019/20)
Rådsdokument 13472/19 (Förordning för EIT)
Rådsdokument 13723/19 (Strategiska innovationsprogrammet)
Rådsdokument 13726/19 (Stadga för EIT)
Kanslikommentar

4. EU-överläggning om Horisont Europa – inledande skäl samt bilaga IV: Synergieffekter med andra program
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 564-2019/20)
Rådsdokument 13272/19 (inledande skäl)
Rådsdokument 13273/19 (synergier)
Kanslikommentar

5. EU-överläggning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021–2025
Statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 565-2019/20)
Rådsdokument 13801/19
Kanslikommentar

6. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:08

7. Anmälningar

8. Inkomna EU-dokument
EU-blad 2019/20:01

9. Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (UbU4)
Justering
Prop. 2018/19:165
Föredragande: ML
UbU4

10. Anmälan till kammardebatt om Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (UbU4), torsdagen den 21 november 2019

11. Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning (UbU5)
Justering
Prop. 2019/20:7
Föredragande: CM
UbU5

12. Anmälan till kammardebatt om Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning (UbU5), torsdagen den 21 november 2019

13. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:3094 yrkande 11 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) till justitieutskottet
Motion 2019/20:3094

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor