Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 10:00
Plats: RÖ 9-54

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. EU-överläggning om Horisont Europa-paketet
Statsrådet Matilda Ernkrans, statssekreteraren Stefan Engström, departementsrådet David Edvardsson, ämnesrådet Per Erik Yngwe, departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 54-2020/21)
Rådsdokument 10563/20
Rådsdokument 10564/20
Kanslikommentar

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:1

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-planering HT-20

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor