Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-22 10:00
Plats: RÖ 4-30

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:6

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2020/21:1 utgiftsområde 16 och motioner
Föredragande: ML, EW, HCH
FPM-UbU1
Motionshäfte

6. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Beredning
Prop. 2020/21:1 utgiftsområde 15 och motioner
Föredragande: ML, AE
FPM-UbU2
Motionshäfte

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Checklista för ordföranden vid sammanträden med distansdeltagande