Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:8 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8
Datum och tid: 2020-11-03 11:00
Plats: RÖ 4-30

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Ordföranden Mats Gerdau och vice ordföranden Kenneth Handberg för SKR:s beredning för utbildningsfrågor samt direktören Per-Arne Andersson och sektionschefen Maria Caryll vid avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner

3. Information från OECD om rapporten "A review of the PISA 2018 Technical Standards in regards to exclusion due to insufficient language experience"
Head o Division Early Childhood and SchoolsYuri Belfali från OECD
OECD-rapport PISA 2018

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:7

5. Anmälningar
Dnr 462-2020/21

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Lista över förslag till EU-överläggning

7. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1y)
Justering
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: EW
UbU1y

8. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (UbU2y)
Justering
Föredragande: ML
UbU2y

9. Kommissionens arbetsprogram för 2021
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
COM(2020) 690
Föredragande: HCH
FPM-Kommissionens arbetsprogram
Commission Work Programme 2021

10. Sveriges genomförande av Agenda 2030
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2019/20:188 och motioner
Föredragande: AE
FPM-Sveriges genomförande av Agenda 2030

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Inbjudan från riksdagens näringsutskott till offentlig utfrågning: Artificiell intelligens – Möjligheter och utmaningar för Sverige och svenska företag