Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-14 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av motionsyrkanden om fristående skolor m.m. [FPM-UbU13]:

2005/06:Ub203 (m)
2005/06:Ub233 (m) yrk. 12
2005/06:Ub238 (m) yrk. 26
2005/06:Ub273 (fp)
2005/06:Ub283 (m) yrk. 5
2005/06:Ub303 (mp)
2005/06:Ub312 (fp)
2005/06:Ub317 (mp) yrk. 1, 2
2005/06:Ub319 (mp)
2005/06:Ub326 (v) yrk. 5
2005/06:Ub329 (s)
2005/06:Ub342 (m) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2005/06:Ub343 (fp) yrk. 46, 47, 48, 49
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 52, 53, 54, 55
2005/06:Ub345 (fp) yrk. 11
2005/06:Ub352 (m)
2005/06:Ub353 (m)
2005/06:Ub383 (fp) yrk. 9
2005/06:Ub398 (v) yrk. 2, 3
2005/06:Ub399 (fp)
2005/06:Ub421 (s)
2005/06:Ub426 (c) yrk. 8, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2005/06:Ub449 (kd)
2005/06:Ub474 (s)
2005/06:Ub507 (s)
2005/06:Ub524 (s)
2005/06:Ub526 (s)
2005/06:Ub532 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
2005/06:Ub536 (s)
2005/06:Ub540 (s)
2005/06:Ub542 (s)
2005/06:Ub555 (kd) yrk. 20
2005/06:Ub590 (kd) yrk. 4, 15, 16
2005/06:Ub593 (kd) yrk. 18
2005/06:K398 (kd) yrk. 4
2005/06:Sf336 (v) yrk. 29, 30
2005/06:Sf432 (kd) yrk. 13
2005/06:Kr376 (fp) yrk. 19

4. Övriga frågor

Bilagor


Utkast till reservation rörande etableringsfrihet för förskolor [i basen + på papper]
Utkast till reservation rörande idividuellt program vid fristående gymnasieskolor [i basen + på papper]